Episode 4

Linkse Liefde - "Je mag ook niks meer zeggen"

Published on: 17th March, 2023

Harriet Bergman gaat in gesprek met Joke Kaviaar (@jokekaviaar), Jelle de Graaf (@graaf_jelle) en Bannie Chef (@banniecheff) over opruiing, taal als bedreiging, humor, dubbelzinnige taal, en wie er precies bepaalt wat er gezegd mag worden.

Next Episode All Episodes Previous Episode
Show artwork for 2.Dh5 Festival

About the Podcast

2.Dh5 Festival
Workshops, discussies en lezingen op weg naar een vrije en solidaire wereld